.


liefje

betreur mezelf  niet
door woorden
tot mij gesproken

bejammer niet
de gedachten
over mij gedacht

kniesoor niet mijn liefje
over spiegels
die zien

ach en wee
ik
die slechts denken kan
het mijne


onvervreemdbaar tegendeel

licht
laat donker vervagen
als ik in mij
mijn onvervreemdbaar tegendeel
herken

erkennen
laat door licht
het donker vervagen
in mijn onvervreemdbaar tegendeel

.

.

Mijn blog

Terug


.

.

.

.

.