Het Achtvoudig Pad van Patanjali

.

Het Achtvoudig Pad van Patanjali

Deze acht aspecten van dit achtvoudige pad worden ook wel ledematen genoemd omdat je net als bij een lichaam alle ledematen nodig hebt om optimaal te kunnen functioneren. Er zit dan ook geen specifieke volgorde in van beoefening. Alle aspecten zijn even waardevol om aandacht aan te besteden.

1. Yamas – universele waarden
geweldloosheid – waarachtigheid – eerlijkheid – intimiteit – begeerte
Jij in relatie tot de buitenwereld.
Bewust worden van deze primaire waarden in jouw leven waardoor je de juiste beslissingen kunt nemen en kunt handelen op de manier die bij jou past.

2. Niyamas – idealen
zuiverheid – tevredenheid – matigheid – zelfstudie – overgave
Jij in relatie tot de binnenwereld.
Door deze idealen na te streven in je dagelijks leven in combinatie met de beoefening van de Yamas ga je in alle opzichten krachtiger functioneren.

3. Asana’s – fysieke houdingen
Wellicht voor iedereen de bekende Yogaoefeningen, die het lichaam niet alleen soepel maken maar ook een therapeutisch effect hebben, vooral wanneer ze worden beoefend in combinatie met al die andere onderdelen.

4. Pranayama – energiebeheersing
Oefeningen om je ademhaling en de subtielere energiestroming meer te balanceren.

5. Pratyahara – onthechten
Doordat je steeds gevoeliger wordt is het noodzakelijk dat je oefent in ‘loslaten’.

6. Dharana – concentratie
Concentratie door je aandacht te richten op een gekozen onderwerp.
In zachtheid de gedachten die telkens om aandacht vragen laten gaan zonder oordeel en je weer richten op het gekozen onderwerp.
Zoals het met elke gedachte gaat:
Er komt een gedachte op, hij manifesteert zich in je bewustzijn en verdwijnt vanzelf.
Mits je niet ingaat op die gedachte.
Daarom kan het ondersteunend zijn een onderwerp te kiezen waar je de aandacht telkens naar terugbrengt.
Jij bepaalt hoe groot je de ruimte laat zijn waarin jij je gedachten toestaat te ‘reizen’.
Een mooie voorbereiding naar meditatie

7. Dhyana – meditatie
Alleen wanneer je je een periode achter elkaar in zachtheid kunt concentreren zonder onderbreking spreekt men van meditatie of éénpuntige gerichtheid. Het woord éénpuntig zegt het al. De ruimte die jouw gedachten innemen wordt steeds kleiner.
Je richten op AUM (OM) zou een  aandachtspunt kunnen zijn bij afleidende gedachten.
Opgaan in AUM kan de deur openen naar de volgende ’stap’.

8. Samadhi – contemplatie
Bij Samadhi is er geen enkele afleiding meer.
En dan kan ‘een andere wereld’, die van heldere waarneming voor je open gaan.
Er zijn verschillende vormen van Samadhi.

.

.

Terug

Contact

.

.