Raja Yoga en Systeem Dynamiek

.

Raja Yoga en Systeem Dynamiek


Sutra betekent letterlijk: draad. Yoga kan vertaald worden met: verbinden. Het leven kun je zien als een kleed dat geweven wordt met behulp van vele draden. Elke draad draagt bij aan de totstandkoming van het kleed als geheel. Yoga als het verbinden van draden die gezamenlijk een kleed van totaalinzicht in het leven bieden.

Je verdiepen in de klassieke Raja Yoga training is een op zichzelf staand ‘systeem’ dat alles in zich draagt wat nodig is om in harmonie met jezelf en je omgeving te leven. Thema´s en technieken geven handvatten die, vertaald naar de huidige tijd, direct toepasbaar zijn.

Om Raja Yoga te beoefenen heb je geen Systeem Dynamiek nodig. Toch kan het gebruik maken van Systeem Dynamiek van toegevoegde waarde zijn. Door de verschillende onderdelen van Yoga (ook wel ledematen genoemd)  als een soort weefwerk systeem dynamisch in beeld te brengen wordt  in een oogwenk zichtbaar waarom  het van belang is om aan alle delen aandacht te schenken. Alles staat in verbinding met elkaar en vormt zo een eenheid met de mens in wording  als middelpunt.

klik voor vergroting

Voor iemand die zich nooit heeft bezig gehouden met Raja Yoga kunnen de uitgewerkte modellen echter ook van toegevoegde waarde zijn en daardoor dienstbaar worden. Vooral wanneer ze bestudeerd worden naast andere modellen van de verschillende vakgebieden en/of systemen die aansluiten bij iemands belangstelling of expertise.

Bij Yoga gaat het om oeroude normen, waarden en technieken die door de tijd heen tijdloos zijn gebleken mits ze vertaald worden naar de huidige maatschappij met zijn stress, eisen, wensen, kennis, vaardigheden en (on)mogelijkheden binnen organisaties, als team op de werkvloer of op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en relaties van welke omvang dan ook.

Zo voor het oog staat elk systeem model op zichzelf maar wanneer je vertrouwt raakt met systeem dynamisch denken en werken en verder kijkt dan het eigen vakgebied valt er te  ontdekken dat er tussen de verschillende modellen als vanzelf allerlei overeenkomsten en verbanden kunnen oplichten omdat de modellen compatibel met elkaar zijn.

Raja Yoga systeem dynamisch uitgewerkt kan in die zin een praktische aanvulling zijn naast andere grammen waarin specifieke thema’s zijn uitgewerkt.

Nieuwsgierig naar Systeem dynamiek?
Kijk dan op de site van
Artes Sophiae (deze site is momenteel opnieuw in opbouw)

.

Terug.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.