Wat is Raja Yoga

.

Raja Yoga

Raja Yoga is de duizenden jaren oude klassieke Yogatraining waarvan Patanjali de grondlegger is.
Deze grote wijze Yogi leefde, naar men zegt, zo’n 2600 jaar geleden en was de eerste die systeem bracht in de Yoga Sutra’s, die tot dan toe altijd mondeling werden overgedragen.
Een Sutra is de essentie van een wijsheid in een vers of spreuk weergegeven.
Als eerbetoon kreeg deze methode de naam Raja Yoga, de Koninklijke Yoga.
Ook vaak genoemd: het achtvoudige pad van Patanjali.

In Raja Yoga wordt niet alleen het fysieke lichaam maar ook de energiehuishouding, de emoties, het denken en het spirituele in de mens aangesproken zoals je kunt zien bij
de acht aspecten oftewel het achtvoudige pad

Patanjali begint zijn uiteenzetting over Yoga meteen met een paar Sutra’s waarin hij de essentie van Yoga weergeeft:

Sutra 2:
Yoga is het stilzetten van de wijzigingen van het denken

Voor honderd procent in openheid aanwezig zijn, hier en nu, zodat de onrust, de voortdurende chaotische wijzigingen in ons denken worden ‘stilgezet’.
Er zijn dan geen identificaties meer met het verleden of de toekomst waardoor er een Zijnstoestand van innerlijke rust, wakkerheid en helderheid ontstaat.

Sutra 3:
Dan is de Ziener gevestigd in zijn eigen, essentiële en fundamentele aard.

Zelfrealisatie: beseffen, ervaren wie of wat jij in essentie bent en wie je niet bent.
Alle denkbeelden en identificaties met betrekking tot de persoon worden doorzien. Dit geeft in alle opzichten ruimte.
Op het moment dat dit wordt gerealiseerd is er een ervaren van ‘ik zit lekker in mijn vel’ en kun je het leven vanuit innerlijke vrijheid vorm geven op de manier die specifiek bij jou past in verbondenheid met je omgeving.

Daar gaat het bij de beoefening van Raja Yoga om.

.

.
Terug

Contact

.

.

.

.

.

.

.

.